Fertan преобразувател за ръжда

Fertan преобразувател за ръжда


FERTAN RostKonverter

На водна основа, нетоксичен и негорим.

Напълно премахва ръждата, не просто я прикрива

Може да се нанася с мече, гъба или пистолет.

Неограничен срок на годност, дори и след отваряне.

Реагира отлично на мокри повърхности.
Fertan е преобразувател за ръжда с доказано в продължение на над три десетилетия действие. За разлика от конкурентните си продукти, той не маскира съществуващия оксидиран слой, а реагира по химичен път с ръждата и на нейно място образува ново, инертно съединение. Препаратът може да се използва с еднакъв успех върху тежка ръжда (почистване и защита) и върху гол метал (защита).

 

Fertan „разтваря“ съществуващия слой ръжда (Fe³) в черен прах, който действа като протективно покритие за съществуващия неръждясал метал отдолу (Fe2) и го предпазва в продължение на 6 месеца. През това време можете да прецените дали да положите върху повърхността боя, вакса, цинк, епоксидна смола или друго покритие. Рядко се налага повторно третиране с препарата, единствено в случаи на много дебели слоеве ръжда, надвишаващи 5 мм.

 

С оглед опазване на околната среда, Fertan е формулиран на водна основа. Поради тази причина, обработваната с него повърхност трябва да бъде добре почистена от мръсотия, мазнини, силикон и др.

 

Препоръчваме нанасянето на Fertan да се осъществява при температури над 5°C и да се осигурява време за реакция между 24 и 48 часа. Може (и дори е препоръчително) да се използва върху мокри повърхности.