Sesam Еленска Лой

Sesam Еленска Лой


Hirschtalgstift

За поддръжка на гумени уплътнения

Предпазва от залепване и замръзване

Натурален продукт
Еленската лой е естествен продукт, който е без аромат и не крие рискове за здравето. Той осигурява дълготрайна защита на гумените уплътнения в колата и/или вкъщи, като в оптималния вариант се нанася преди настъпването на зимата, когато температурите са над 15°C. Ако изпуснете този период, няма страшно! Винаги бихте могли да оставите колата в паркинга на някой мол, докато се позатопли.