Видео уроци

Премахване на ръжда с Фертан ръждопреобразувател и финиш с Ферпокс грунд

Обработка на ръждиви елементи с Фертан ръждопреобразувател и последваща защита с еднокомпонентния епоксиден грунд на Фертан Ферпокс 1-К.