БЕЗПЛАТНА доставка до офис на ЕКОНТ при поръчка от сайта на стойност над 100лв.

Категории

Категории

UBS 240 Прозрачна Вакса за Шаси

27.00лв.140.40лв.

Описание

UBS 240 Прозрачна Вакса за Шаси

UBS 240 Прозрачна Вакса за Шаси е трайна защита за долната част на тялото, базирана на висококачествен восък и много издръжлива.

Продуктът не съдържа ароматни компоненти и е съвместим с PVC.

Освен това прилепва към всички панели на каросерията, части на оста и т.н. при по-големи дебелини на слоя.

Чрез използването на специални и висококачествени компоненти и добавки, продуктът отговаря дори на най-високите изисквания. UBS 240 също така предпазва перфектно от механично износване на застрашени части на купето, като подкалници и др.

Дори и на тънки слоеве, продуктът защитава и остава водоотблъскващ. След отстраняване на ръжда с Фертан ръждопреобразувател, UBS 240 предлага перфектна защита срещу ръжда и корозия.

UBS 240 не може да се боядисва, но може да се нанася тънко върху напр. боядисано дъно на купе, като същевременно остават еластичен слой. Много подходящ за рама на джип.

Обработка със стандартна кутия UBS 240 от 1л или 5 литра

Разклатете добре кутията преди употреба или разбъркайте добре продукта.

Благодарение на специалния вискозитет, продуктът може да се обработва добре дори при ниски температури както с безвъздушни, така и с налични в търговската мрежа пистолети.

Покрийте превозните средства, боядисани върху долната част на купето с UBS 240 да става само на тънък слой.

Това създава визуално много красива, но все пак изключително стабилна и водоотблъскваща защита.

С няколко слоя UBS 240 слой по слой с време на нанасяне от прибл. 2 часа  Нанесете  при температура 20°C.

Продукта позволява обрабатка и при висока температура, като не капе и прилепва плътно.

Оптималната температура на обработка и температурата на купето трябва да бъде минимум 20°C.

Когато се използва с четка, затоплянето на водна баня улеснява изваждането от кутията и обработката. Не загрявайте на фурни или други източници на отопление. Опасност от експлозия.

Покрийте части като спирачки, ауспух и други , който могат да се загреят над 100градуса.

Спазвайте инструкциите за безопасност. Без подходяща вентилация може да се образуват експлозивни смеси.

Пистолет за защита на долната част на купето с горно казанче прибл. 5 – 9 бара

Пистолет с чаша под налягане с долно казанче  и над 1.4  дюза прибл. 3 – 5 бара

Почистете и изплакнете инструментите с разтворител веднага след употреба.

Съхранявайте продукта без замръзване в хладни и добре проветриви помещения.

Моля обърнете внимание

Няколко тънки слоя, нанесени на интервали от 12 – 48 часа, водят до изключително устойчив, здраво свързан и хомогенен защитен слой. Защитете шевовете на тялото и припокриванията на ламарина преди употреба с проникващия восък за предварителна обработка PREWAX, за да предотвратите контактна корозия в дългосрочен план.

Съхранявайте продукта на хладно, но без замръзване.

UBS 240 обработка със спрей

Разклатете добре преди употреба, с главата надолу след употреба, напръскайте за да почистите вентила.

Благодарение на специалния вискозитет, продуктът може да се нанася много лесно дори при ниски температури. Кутия за спрей също така позволява ремонт на малки участъци. Покрийте превозните средства, боядисани върху долната част на купето с UBS 240, само на тънък слой. Това създава визуално много красива, но все пак изключително стабилна и водоотблъскваща защита.

 

UBS 240

Етикетиране в съответствие с Регламент (ЕО) No. 1272/2008
ОПАСНОСТ
Изявления за опасност
Силно запалими течност и пара. Предизвиква силно дразнене на очите. Може да причини сънливост и сънливост. Уврежда органите при продължително или многократно излагане. Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.
Инструкции за безопасност
Ако е необходима медицинска помощ, подгответе опаковката или етикета. Да се ​​пази далеч от деца. Съхранявайте далеч от топлина / искри / открит пламък / горещи повърхности. Да не се пуши. Използвайте взривобезопасно електрическо оборудване / вентилационни системи / осветление. Избягвайте да вдишвате прах / дим / газ / мъгла / пара / аерозол. Избягвайте изпускане в околната среда. Използвайте само на открито или в добре проветриви помещения. ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Изплакнете внимателно с вода за няколко минути. Ако е възможно, премахнете съществуващите контактни лещи. Продължете с изплакването. ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете се на чист въздух и се успокойте в позиция, която улеснява дишането. ПРИ ДОПИНАНЕ С КОЖАТА: Измийте обилно със сапун и вода. Съхранявайте контейнерите плътно затворени на добре проветриво място. Изхвърляне на съдържанието / контейнера в съответствие с местните / регионални / национални / международни разпоредби. Повтарящият се контакт може да доведе до чуплива или напукана кожа.

 

UBS 240 спрей

Етикетиране в съответствие с Регламент (ЕО) No. 1272/2008
ОПАСНОСТ
Изявления за опасност
Изключително запалим аерозол. Контейнерът е под налягане: Може да се спука при нагряване. Предизвиква дразнене на кожата. Може да причини сънливост и сънливост. Уврежда органите при продължително оr повтаряща се експозиция. Може да бъде фатален при поглъщане и проникване в дихателните пътища. Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

Инструкции за безопасност

Ако е необходима медицинска помощ, подгответе опаковката или етикета. Да се ​​пази далеч от деца. Съхранявайте далеч от топлина / искри / открит пламък / горещи повърхности. Да не се пуши. Контейнерът е под налягане: Не пробивайте и не изгаряйте, дори след употреба. Не вдишвайте аерозол. Не пръскайте срещу открит пламък или друг източник на запалване. Носете защитни ръкавици/предпазни очила. Използвайте само на открито или в добре проветриви помещения. ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ / лекар. ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете се на чист въздух и се успокойте в позиция, която улеснява дишането. НЕ предизвиквайте повръщане. ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно с вода и сапун. Пазете от слънчева светлина и не излагайте на температури над 50°C. Съхранявайте на добре проветриво място. Изхвърляне на съдържанието / контейнера в съответствие с местните / регионални / национални / международни разпоредби.

Допълнителна информация

Тегло Няма
Размери Няма
Обем

500 мл, 1000 мл, 5000 мл

Отзиви

Все още няма отзиви.

Напишете първия отзив за „UBS 240 Прозрачна Вакса за Шаси“

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *